Home Artikelen Archief
In het nieuws

De Nederlandse overheid heeft bijna 1 miljoen mensen in dienst, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van BZK. Ook over leeftijd, geslacht en culturele achtergrond van het overheidspersoneel geeft BZK informatie. De belangrijkste feiten en cijfers op een rijtje.

In totaal zijn er 954.000 mensen werkzaam in de publieke sector. Dit komt neer op 11,4 procent van alle werkzame personen (8,3 miljoen) in Nederland. Dit blijkt uit de Kerngegevens Personeel Overheid en Onderwijs, een gedetailleerd overzicht van het personeelsbestand in de publieke sector.

Onderwijs
De meeste overheidswerknemers vind je in de sector onderwijs en wetenschappen: 504.000 personen. Strikt genomen is een groot deel van hen (340.000) echter geen ambtenaar. Alleen personeelsleden in het openbaar onderwijs zijn ambtenaren. Werknemers in het bijzonder onderwijs hebben daarentegen een privaatrechtelijke dienstbetrekking met een stichting of vereniging. Toch worden zij in het overzicht van BZK in één adem genoemd met het overheidspersoneel.

Het aantal ambtenaren per sector:

Onderwijs en wetenschappen 504.000
Gemeenten                              171.000
Rijk                                           123.000
Defensie                                     68.000
Politie                                         62.000
Provincies                                  13.000
Waterschappen                         10.000
Rechterlijke macht                       4.000

Vrouwen en mannen
Met een verhouding van 49 procent mannen en 51 procent vrouwen geeft de overheid het goede voorbeeld als het gaat om gelijke arbeidsparticipatie. In bepaalde overheidssectoren vindt je echter overwegend mannelijke werknemers, zoals bij defensie en de waterschappen. De meeste gelijkheid vindt de bij de rechterlijke macht.

Bron en lees verder voor meer interessante informatie: inoverheid.nl

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Share wat je leest!
Sponsored by
Social Media!

INTERIM HOTLINE