Mobiel menu

Smart contracting bij Defensie

Vml Minister van Defensie - Klaas Dijkhoff - , heeft de tweede kamer geinformeerd dat Defensie Smart contracting gaat inzetten bij aanbestedingen. "Smart contracting" is een werkwijze die Nick Szabo voor het eerst beschrijft in 1996 in zijn publicatie “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Free Markets”. 

"Smart contracting is onder meer het gebruik van electronische handelsprotocollen, al dan niet via crypto-munteenheden zoals bitcoins. De bedoeling hierbij is de transactiekosten terug te brengen met een nieuwe vorm van contractrecht, waarbij het contract niet is vastgelegd op papier maar over een netwerk meervoudig wordt opgeslagen. Daardoor wordt het contract verondersteld”

Smart Contracting bij aanbesteden zou volgens de kamerbrief moeten leiden tot:

  •  intensieve en vroegtijdige samenwerking tussen inkopers en hun partners in de defensieketen in de aanloop naar aanbestedingen en contracten;
  • dialoog met marktpartijen als een onderdeel van de aanbestedingsprocedure;
  • functionele in plaats van technische specificaties bij aanbestedingen;
  • prestatiegericht inkopen (waarbij de leverancier verantwoordelijk wordt voor de prestatie van het systeem gedurende de levenscyclus);
  • business case denken (afwegen kosten en opbrengsten en hoogwaardige marktkennis);
  • risicomanagement;
  • contract- en leveranciersmanagement.

Bron: Brief Tweede Kamer /   aanbestedingsnieuws.nl 

Nieuwsbericht is 421 keer bezocht.