Mobiel menu

Farewell ceremonie Prof. Jan Telgen

Afscheidscollege Prof. Jan Telgen (hoogleraar inkoop) op 25 mei a.s: Prof. Jan Telgen neemt na 31 jaar afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Twente. De naam Jan Telgen geldt als een autoriteit in de wereld van Inkopen en Aanbesteden, hij was oa adviseur bij PIANOo.nl en graag geziene gast bij diverse events. Hij heeft standaards gezet met zijn definitie van inkoop (“alles waar een factuur tegenover staat”), zijn analyses van gunningsmethoden, de "Telgenbox" en zijn werk voor het aanbesteden van sociale diensten. In mei neemt hij afscheid van de universiteit.

In zijn afscheidscollege zal hij ingaan op de uitdagingen en mogelijkheden bij het inzetten van overheidsinkopen voor het realiseren van sociaal relevante doelen, als duurzaamheid, maatschappelijke samenhang en innovatie.
Moet inkoop daar wel mee belast worden? En als dat zo is hoe kan dat dan en wat is daarvoor vereist? Daarnaast staat hij stil bij het maatschappelijke debat rondom de geschiktheid van het instrument “aanbesteden” bij het contracteren van sociale diensten in het kader van Wmo en Jeugdhulp. Er klinkt een luide roep om het afschaffen van de aanbestedingsregels voor deze diensten. Maar is dat wel nodig? Kan het ook anders? En hoe dan?

Op beide onderwerpen worden de wetenschappelijke analyses gevolgd door concrete en praktische beleidssuggesties.

Wilt u het afscheidscollege bijwonen?
Meldt u zich dan voor 25 mei 2018 aan op www.utwente.nl/farewell-ceremonies

  • Locatie: Universiteit Twente
  • Tijd en zaal: 15.00 uur in zaal Waaier 2

Bron: uttwente.nl en foto congresaanbestedingsrecht.nl 

Nieuwsbericht is 397 keer bezocht.