Mobiel menu

Kraljic Matrix

Voor de keuze van de juiste contractvorm biedt de inkoopportfolio van Kraljic een goed handvat. De Kraljic-methodiek is toepasbaar voor het vaststellen van de juiste inkoopstrategie en ook voor het bepalen van de meest geëigende contractvorm.

 

In deze matrix zijn vier productcategorieën te onderscheiden:

  • Kraljic Strategische (strategic) producten: Deze worden van één leverancier betrokken. De toelevering ervan is zowel op langere als op de kortere termijn niet zonder meer gegarandeerd. Bovendien vertegenwoordigen ze een belangrijke waarde in de kostprijs van het eindproduct. 
  • Kraljic Knelpunt (bottleneck) producten: Deze vertegenwoordigen een relatief geringe waarde (in geld uitgedrukt), maar zijn kwetsbaar wat hun toelevering betreft. Dit zijn produkten of diensten die een kritische waarde hebben in het produktieproces
  • Kraljic Hefboom (leverage) producten:  Deze kunnen van verschillende toeleveranciers worden betrokken en vertegenwoordigen een relatief hoog aandeel in de kostprijs van het eindproduct. Een geringe prijswijziging of kwaliteitsverandering werkt relatief sterk door in de kostprijs van het eindproduct.
  • Kraljic Normale (routine) producten: Deze leveren inkooptechnisch weinig problemen op. Ze hebben per eenheid een geringe waarde en kennen alternatieven in soort en wijze van toeleveren. 

Pagina is 3338 keer bezocht.