Mobiel menu

Waardeketen Porter

De waardeketen deelt een bedrijf op in zijn strategisch relevante activiteiten om inzicht te krijgen in het kostengedrag en de bestaande en potentiële bronnen van differentiatie. Een bedrijf verwerft concurrentievoordeel door deze strategisch belangrijke activiteiten goedkoper of beter uit te voeren dan zijn concurrenten.

De waardeketen grafisch voorgesteld

De waardeketen toont de primaire activiteiten, de ondersteunende activiteiten en de marge van de organisatie. De nettowinst is het verschil tussen de totale opbrengst van de organisatie en de totale kosten die gemaakt worden om deze opbrengst te genereren. De (winst)-marge is de nettowinst gedeeld door de totale opbrengst maal 100%.

Primaire activiteiten

  • Ingaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van grondstoffen
  • Operaties; omzetten van grondstoffen in eindproduct
  • Uitgaande logistiek; het ontvangen, opslaan en verspreiden van het eindproduct
  • Marketing en verkoop; reclame, prijsstelling, ...
  • Service; installatie, reparatie, training, ...

Ondersteunende activiteiten

  • Verwerving; de inkoopfunctie
  • Technologie-ontwikkeling; procedures, knowhow, procestechnologie...
  • Management van menselijk kapitaal (HRM) ; werving, selectie, training, ...
  • Infrastructuur; algemeen management, planning, financieel beheer, boekhouding, ...

Bron: Wikipedia

Pagina is 1521 keer bezocht.