Omvang Inkoopbudget Nederland*

 • Overheidsbegroting ca € 250 miljard
 • Salarissen Ambtenaren ca € 45 miljard
 • Overdrachtsuitgaven ca € 70 miljard
 • Overheidsinkopen ca € 135 miljard ( Overheidsinkopen bedraagt meer dan de helft van de totale begroting.)

*Bron: Afscheidscollege Jan Telgen, Universiteit Twente 25-5-2018

Drempelbedragen aanbesteden

Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe Europese drempelbedragen opgesplitst per soort opdracht/concessie vanaf 1 januari 2020:

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro
 • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 214.000 euro
 • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro
 • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro

Overheidsopdrachten (Speciale sectoren)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro
 • Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro
 • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro

Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro
 • Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro

Concessies

 • Concessies voor (openbare) werken: 5.350.000 euro
 • Concessies voor diensten: 5.350.000 euro

De nieuwe bedragen zijn van toepassing op de Richtlijnen 2014/24/EU (Klassieke sectoren), 2014/25/EU (Speciale sectoren), 2014/23/EU (Concessies) en 2009/81/EG (Defensie).

NB: Bedragen zijn excl BTW !

De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moeten deze in beginsel Europees worden aanbesteed. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast. Op 31 oktober 2019 zijn in het Europees Publicatieblad (PB L 279, 31 oktober 2019) de verordeningen verschenen waarbij de Europese drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten en concessies worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2021.