601x bekeken

Op www.nationalezorggids.nl is te lezen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgverzekeraar VGZ en drie andere zorgverzekeraars boetes op legt van in totaal 100.000 euro, omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekend hebben gemaakt. Hiermee is artikel 7 van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw overtreden. Al eerder heeft de NZa VGZ gewezen op het belang van tijdige en correcte publicatie van wijzigingen van het inkoopbeleid. Dit meldt de NZa.

Een transparant zorginkoopproces is van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Overtreding van regels die deze transparantie borgen, kan in het nadeel zijn van zorgaanbieders. Het is daarnaast, zoals ook blijkt uit jaarlijkse monitors over de contractering, een bron van ergernis voor zorgaanbieders.