642x bekeken

De aanbestedingsjurist van Tenderpeople selecteert iedere maand in het oog springende uitspraken en vat deze voor u samen. Deze maand

De meeschrijvende inschrijver

Aanbestedende diensten roepen bij het opstellen van aanbestedingsstukken geregeld de hulp in van externe adviseurs. Vaak beschikken ze intern niet over de gevraagde expertise. Maar wat als deze adviseur zelf wil deelnemen aan de aanbesteding? Kan dat? Onder welke voorwaarden? Deze vragen stonden centraal in een rechtszaak over een Europese aanbesteding van de Europese Commissie (EC).

EC roept hulp adviseur in

De EC publiceerde in 2010 een aanbesteding voor versterking van het systeem voor voedselveiligheid in Albanië. Bij de voorbereiding van de aanbesteding liet de EC zich ondersteunen door Bedrijf A. Dit bedrijf kreeg in 2007 al eens eerder een gelijksoortig project gegund van de EC, namelijk de oprichting van een voedselautoriteit in Albanië.

Meeschrijvende adviseur wint aanbesteding. Belangenconflict?

De geselecteerde ondernemer Vakakis zag in een aanbestedingsdocument dat de auteur van de opdrachtomschrijving een medewerker van Bedrijf A was. Vakakis stelde daarop dat er sprake was van een belangenconflict. De EC was het daar niet mee eens. Uiteindelijk kreeg bedrijf A de opdracht gegund, als onderdeel van een consortium. Vakakis eiste daarop bij de rechter een schadevergoeding, wegens het verliezen van een kans op gunning van de opdracht.

Belangenconflict moet worden voorkomen, onderkend en beëindigd

De rechter gaf aan dat een inschrijver die in een belangenconflict verkeert niet categorisch uitgesloten mag worden. Steeds moet per geval en op basis van een concrete beoordeling worden nagegaan of een inschrijver of gegadigde in een belangenconflict verkeert. Als een aanbestedende dienst een ondernemer wegens een belangenconflict wil uitsluiten, moet hij eerst de ondernemer de kans geven aan te tonen dat er geen reëel gevaar bestaat voor een belangenconflict. Tot slot gaf de rechter aan dat een aanbestedende dienst passende maatregelen moet nemen om een belangenconflict te voorkomen, te onderkennen en te beëindigen.

Recht op schadevergoeding

In dit geval oordeelde de rechter dat het onderzoek onzorgvuldig had plaatsgevonden. De rechter oordeelde dat de EC in dit geval onrechtmatig had gehandeld en de schade die Vakakis leed moest vergoeden. De schadevergoeding bedroeg ruim twee ton.

Neem belangenconflicten op in inkoopbeleid

Wat ons betreft, is dit een helder signaal van de Europese rechter dat er niet te lichtvaardig moet worden gehandeld bij (dreigende) belangenconflicten. Een oplossing voor de korte termijn is om met de externe adviseur een inschrijfverbod overeen te komen. Een oplossing voor de langere termijn is te toetsen of het inkoopbeleid voorziet in een wijze waarop de aanbestedende dienst omgaat met belangenconflicten en of deze voldoende is. De Nota Scheiding van belang van Rijkswaterstaat kan naar onze mening bijdragen aan het formuleren van geschikt beleid.

Bron; Tenderpeople Rechter
Tender People

Tenderpeople

Supporter van aanbestedingsmakelaar.nl

Ook supporter worden? Neem contact op!