750x bekeken

Kees Tazelaar: De succesvolle contractmanager; dat was de titel van alweer de tiende Nationale Contractmanagement Conferentie, georganiseerd door CM Partners. Dit jubileum was voor mij de eerste keer dat ik erbij was. En ik was niet de enige: met ruim 200(!) inschrijvingen was de basis gelegd voor een succesvolle dag waar niet het vak centraal stond, maar de vakgenoten.

De conferentie werd vakkundig begeleid door Remco Blom. Die kende ik al vanuit een contractmanagement netwerk. Remco richt zich op innovatie en veranderingen binnen een organisatie. Daarmee was hij hier helemaal op zijn plaats.

De eerste spreker was Wouter Hart. Hij is schrijver van de boeken ‘Verdraaide organisaties’ en ‘Anders vasthouden’. De kern van zijn betoog was dat door het scheiden van denken en doen mensen steeds minder verantwoordelijkheid nemen. Overal worden regels en procedures voor gemaakt. Hartstikke nuttig maar de letter wordt van de wet dan leidend en niet de geest. Hij illustreerde dit met het bouwen van een brug war meer juristen bij betrokken zijn dan ingenieurs. Geef dan ook niet de oplossing, maar leg mensen het probleem zelf voor.

Daarna volgde een parallelsessie. Veel interessante sprekers, dus lastige keuze. Ik koos voor de sessie ‘Contractmanagement uit de praktijk’ ; vooral omdat Jaap Overvoorde het MSU+ model gebruikt. Dat model ken ik al vanaf de introductie in Nederland en ik heb er in verschillende functies mee te maken gehad. Jaap liet in sneltreinvaart een groot aantal praktijkvoorbeelden voorbij komen. Wat mij het meest bijbleef was de tip om je te verdiepen in het business model van de leverancier. Als je dat goed begrijpt wordt het ook makkelijker om samen naar verbeteringen te zoeken die passen binnen het contract.

In de tweede ronde koos ik in eerste instantie voor ‘Hoe futureproof ben jij als contractmanager?’ Van Harry Brink (JOE) wilde ik wel eens horen hoe ons vakgebied gaat veranderen. Bij nader inzien schoof ik aan bij collega Albert Geuchies van IUC Noord. Albert had gekozen voor het onderwerp ‘De succesvolle contractmanager en wat je zoal moet (w)eten’. Hij koppelde dit aan de vijf succesfactoren van van High Performance Organisaties. Zijn persoonlijke ingrediënten voor succes: vertrouwen gekregen, verantwoordelijkheid gekregen (en genomen). Om dat zo te houden was zijn afsluitende advies: blijf nieuwsgierig!

Na de lunch ben ik naar Nienke Kieft en Jelle Wenselaar van het NIC gaan luisteren. Ik was wel benieuwd wat ‘Passend contractmanagement bij Passende contracten voor passende leveranciers’ zou inhouden. Zij presenteerden hun modulaire aanpak van contractmanagement die zij verluchtigden met diverse stellingen waar het publiek op kon stemmen en oer kon discussiëren. Het prettigst om te horen vond ik de conclusie uit onderzoek van het NIC: in de source-to-pay keten is het contract- en leveranciersmanagement de belangrijkste schakel. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden wat mij betreft!

Als afsluiter gingen we frontaal naar succes. Margriet Sitskoorn (Universiteit van Tilburg) nam ons mee in haar onderzoek naar de wisselwerking tussen succes en het brein. Welke executieve vaardigheden moet je ontwikkelen om jouw doelen te bereiken?

Ik vond het een zeer geslaagde dag met goede sprekers en heel veel input van de deelnemers. Volgend jaar ben ik er weer bij!

Kees

Kees Tazelaar

Zie ook Public-procurement.info