1011x bekeken

Deel 3: Op zoek naar de roots van Inkoop

Business alignment, customer of choice en het belang van soft skills binnen inkoop blijken thema’s in de allereerste golf van inkoopvakliteratuur. En dat zo’n honderd jaar geleden. Onderzoekers Freek Andriesse en Marc Prins doken in de allereerste echte vakboeken en slaan een brug naar het heden.

De eerste vakliteratuur puur over en voor het inkoopvak verschijnt begin 20st eeuw. Met het groter worden van de industriële bedrijven neemt ook het aantal indirecte medewerkers toe. Er ontstaan vanaf eind 19e, begin 20st eeuw dan ook inkoopafdelingen, bemenst door inkopers en daarmee ontstaat ook een behoefte aan kennis en het delen van kennis en ervaring. Dat leidt tot een eerst golf van inkoopprofessionalisering en -emancipatie in de Verenigde Staten. Een aanjager van die professionalisering is ook de Eerste Wereldoorlog. In de grootschalige oorlogsproductie gaan standaardisatie en kostenverlaging hand in hand. Er verschijnen vakboeken als: Puchasing (1915), The principles of government purchasing (1919), Purchasing. Principles and practices (1922), The science of purchasing (1922) en Scientific Purchasing (1928). Al lang daarvoor was er vakliteratuur voor de handelsman......

Freekmark

Auteurs

Freek Andriesse is adjunct-hoofdredacteur van Deal! en econoom. Marc Prins is aanbestedingsspecialist en historicus.