1185x bekeken

25 Nederlandse gemeenten hebben drie jaar achter elkaar geen goedkeurende controleverklaring gekregen van een accountant door fouten die gemaakt worden in het kader van (Europese) aanbestedingen.

Bij 31 gemeenten waren de fouten in relatie tot (Europese) aanbestedingen dermate omvangrijk, dat uitsluitend hierdoor de materialiteitsgrens overschreden werd. Voor het sociaal domein gold dit voor 17 gemeenten. Bij 7 gemeenten ging het om een combinatie van factoren.

Minister Ollongren (BZK) informeert middels een kamerbrief de Tweede Kamer over de uitkomsten van de jaarverantwoording van de gemeenten over het verslagjaar 2017. Voor het verslagjaar 2017 geldt dat 13 procent geen goedkeurende verklaring heeft, waarbij voor 4 procent nog geldt dat deze anders dan goedkeurende verklaring veroorzaakt wordt door het sociaal domein.

NB: Er is overigens sprake van aanzienlijke verschillen tussen accountantskantoren, ( bron: www.Accountantweek.nl )