799x bekeken

Groene energie en kleding: wat hebben die nou met elkaar te maken? Nou, dat zijn twee onderwerpen binnen Defensie die veel te maken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dat bleek althans uit een scan die ik deed op het prachtige blad Materieelgezien. Hieronder ga ik dieper in op deze onderwerpen. Maar eerst even de reden waarom ze van belang zijn voor Defensie.

Inkoop draagt bij aan de missie van defensie

De missie van Defensie is te beschermen wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Inkoop bij Defensie draagt hier op een klantgerichte, doeltreffende, slagvaardige en kostenbewuste manier aan bij.

Het is daarbij belangrijk om de focus te leggen op een aantal MVI-thema’s. Defensie koos voor die thema’s die een sterke relatie hebben met de missie en visie van Defensie. Het gaat dan om: energie, Internationale Sociale Voorwaarden, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen.

  • Groene energie Bij energie draait het vooral om het terugdringen van het fossiele brandstoffenverbruik. Dat terugdringen is belangrijk omdat de afhankelijkheid daarvan voor Defensie een kwetsbaarheid oplevert. Brandstoftransporten in missiegebieden vormen een groot veiligheidsrisico. De afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen vormt een risico voor de materiële gereedheid en inzetbaarheid. Zowel landmacht, luchtmacht en marine hebben hier mee te maken.
  • Groene golf op zee Een mooi voorbeeld is de deelname van de marine aan Oceans 1. Dit is een wedstrijd tussen vaartuigen die strijden om de meeste CO2-reductie. De competitie moet naast technische, vooral sociale innovatie opleveren. Het gaat om bewustwording bij bemanningen over hun voetprint. Je ziet hier ook een duidelijke koppeling met Innovatie. Die kun je trouwens ook zien in het webinar launching customerSHIP for climate neutral shipping
  • Groener vervoer De landmacht is per definitie al heel groen. Maar het kan nog groener. Door bijmenging van biobrandstof aan wegdiesel zet Defensie een forse stap in het verduurzamen van haar vervoer. Met deze bijmenging moet de uitstoot van CO2 met zo’n 17 procent afnemen.
  • Inkopen van kleding Dat de inkoop van kleding maatwerk is, had ik al eens geschreven. Bij Defensie komt dat helemaal duidelijk tot uiting.
  • Circulair inkopen Net als Energie is circulair inkopen sterk verweven met de missie van Defensie. Het op grote schaal verbruiken van natuurlijke hulpbronnen kan een belangrijke factor zijn in het ontstaan van (gewapende) conflicten.
  • Categoriemanagement Categoriemanager bedrijfskleding Rijk Rob van Arnhem IS circulair inkopen en social return. Duurzaamheid wordt volgens hem belangrijker dan de prijs. Defensie vervult hier een voorbeeldrol in. Door het organiseren van competities tussen innovatieve talenten worden steeds meer creatieve businessmodellen ontwikkeld. Het textielafval van Defensie (en steeds meer partners) is daarmee een bron van inkomsten geworden. Hiermee bewijst Rob duidelijk dat duurzaam niet hetzelfde is als duurder.
  • Social return Daarnaast verwerken bij de BIGA groep mensen met een arbeidsbeperking de teruggestuurde kleding. Voor de BIGA Groep is dit contract heel belangrijk. Directeur Gerhard ten Hove verwacht dat de hoeveelheid sorteerwerk de komende jaren toeneemt. Op deze manier kunnen zij nog meer mensen vanuit de Participatiewet een passende baan bieden.
  • Groene kleding met een boodschap Nul procent textielafval in 2050. Dat streven werd verleden jaar extra bekrachtigd. En wel door een kledingstuk met een boodschap.

Niemand minder dan onze minister zelf maakte het opzienbarende modestatement. Tijdens Prinsjesdag droeg ze een stijlvolle jurk. Deze was gemaakt van stukjes stof van afgeschreven uniformen van de 4 krijgsmachtdelen. Ontworpen en gemaakt door onze collega Daisy van Groningen. Zij maakte er een eyecatcher van die de nodige stof deed opwaaien.

Is dit alles?

Is dit alles, alles wat er is? Dat zong Doe Maar alweer jaren geleden. Nee, er is meer; veel meer. Zoals de samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Universitair Medische Centrum Utrecht. Hierbij is gezamenlijk witte kleding van hergebruikt materiaal ingekocht. De afgeschreven kleding weer gerecycled. Of de eerste energie-neutrale kazerne ter wereld. Of het opknappen en verkopen van gebruikt materiaal aan andere landen. Als afsluiter een heel interessante: het toepassen van Life Cycle Management.

En zo ontdek ik steeds weer andere best practices van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (en Ondernemen) binnen Defensie. Mooi bedrijf om bij te kunnen werken!

Kees

Kees Tazelaar

Senior beleidsadviseur inkoop bij Defensie Materieel Organisatie

Afbeelding Pixabay