1387x bekeken

Op een duurzame manier IT inkopen kan behoorlijk lastig zijn. In april 2020 brengt Rijkswaterstaat daarom een handboek uit om duurzaamheidsaspecten goed uit te vragen. Dat helpt om ambities praktisch in te vullen, vertelt inkoopadviseur Erik van Meurs. Het handboek is in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik, maar ook andere inkopers binnen en buiten de overheid kunnen er hun voordeel mee doen.

Als themahouder Duurzaamheid bij het Inkoopcentrum IV van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) kreeg inkoopadviseur Erik van Meurs steeds meer vragen van collega’s over hoe je IT duurzaam kunt inkopen. Daarom besloot hij een overzichtelijk handboek te maken. Hij vroeg en kreeg subsidie vanuit de Klimaatenvelop en ging aan de slag.

Praktische gids

Samen met duurzaamheidscoördinatoren, inkoopadviseurs, contractmanagers, vakinhoudelijke collega’s en gespecialiseerd adviesbureau Copper8 ontwikkelde Van Meurs een praktische, visueel opgezette gids: het Handboek Duurzaam IV Inkoop. De inhoud is opgedeeld in inkooppakketten: hardware, software, consultancy, field services en onderhoud, en data-inwinning (land, lucht, water). Per pakket is beschreven hoe je duurzaamheid kunt meenemen in inkooptrajecten met geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, contractbepalingen et cetera. Daarbij komen thema’s aan bod uit de tool Ambitieweb IV, zoals circulariteit, energie en internationale sociale voorwaarden. Per thema zijn op 4 ambitieniveaus criteria aangegeven voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI): van wettelijke vereisten tot state-of-the-art oplossingen. Voor een nieuw datacenter blader je bijvoorbeeld naar het inkooppakket hardware en bepaal je passende criteria bij het gewenste ambitieniveau.

Erik

Erik van Meurs

Inkoopadviseur Rijkswaterstaat