833x bekeken

Elk sprookje begint met "heel, heel lang geleden"…:o)

Jaren geleden toen ik als inkoopbroekie bij een, niet bij name genoemd, petrochemisch bedrijf werkzaam was, viel me op dat inkoop maar een betrekkelijk marginale rol speelde in het geheel van de (logistieke) keten. Inkoop stond nog in de kinderschoenen en moest zich nog bewijzen. Verkopen was in een productieomgeving het devies en in de meeste gevallen werd inkopen vooral als een uitgavenpost gezien, vergelijkbaar met een lastig kind. Het is er wel, maar het liefst niet voor in de woonkamer waar de duurdere spulletjes staan uitgestald. Want “tja inkoop kostte alleen maar geld”….(dat je er geld mee kon besparen was bij het management niet helemaal doorgedrongen).

Anno 2019, hoe anders nu is de situatie.

Inkoop is met vallen en opstaan haar tienerjaren ontgroeid en inmiddels een gewaardeerd deelnemer in het maatschappelijk verkeer. Specialisatie, professionalisering en het aanschuiven aan de grote (beleids)tafel hebben ervoor gezorgd dat haar toekomst er goed en rooskleurig uitziet. Ja, die wordt nog wat! Daarentegen is het met haar kleinere zusje ‘contractbeheer’ minder gesteld. Samen opgegroeid in hetzelfde huis met in wezen dezelfde potentie om te groeien. Echter contractbeheer is altijd uit zicht gebleven. Altijd deed zij haar werk (soms tegen wil en dank), trouw en onverstoorbaar. Onopgemerkt en ongevraagd doet ze nu nog steeds haar werk.

Waarom zo’n verschil….vraag je? Ik meen simpelweg omdat zij niet sexy is.

Want contractbeheer is op zichzelf genomen niet spannend (genoeg). Met contractbeheer wordt niet te koop gelopen. Zeker niet alleen. Bovendien, als er al een opleiding zou bestaan (ik heb deze nog niet gevonden), wordt ze het liefst als onderliggend onderdeel samengevoegd met contractmanagement. Dat oogt en klinkt in het kader van internationalisatie vooral (in het Engels) beter…

Contractbeheer is, zoals ik het soms zeg, de backbone van elke organisatie..

Wees er zuinig op, investeer in haar en nodig haar ‘s een keer uit aan de tafel. Doe dat en ze betaalt je dat vertrouwen dubbel terug. (Denk o.a. aan een schat aan kostbare data, informatievoorziening of voorkoming van maverick buying etc.) Nu is het wachten op haar prins op het witte paard, die haar naar haar volgende bestemming brengt. De organisatie die haar op de juiste waarde schat is er één, die zich gelukkig mag prijzen. Wie is de eerste?

En toen (zoals het elk goed sprookje betaamt)…..werd ik wakker.

Sprookje
Clyde

Clyde Scheuer

Contractbeheerder (Adviseur Bedrijfsvoering) bij Ministerie van Binnenlandse Zaken, UBR|HIS