961x bekeken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 februari jl aan de Tweede Kamer de Actieagenda Beter Aanbesteden aangeboden. Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 14 mei jl. stonden de aanbevelingen in deze actieagenda centraal. Het belang van een professionele inkooporganisatie is daarbij onderstreept zoals ook terug is te vinden in Actieagenda Beter Aanbesteden (pdf).

Aanbevelingen zijn gedaan om de kwaliteit én kwantiteit van de inkooporganisatie in de publieke sector te verbeteren, waarbij bijvoorbeeld hogere opleidingseisen aan overheidsinkopers verplicht gesteld moeten gaan worden. Een aparte status voor aanbestedingsinkopers draagt volgens de betrokkene ( ondernemers en aanbesteders) bij aan de gewenste professionaliteit van de inkooporganisaties en verbetert het imago van deze beroepsgroep.

Gerelateerd:

> ZIe ook: Overheidsinvesteringen met meer impact dankzij efficiënte en professionele overheidsopdrachten

> Zie ook (uit 2006) Overheidsinkopen... een vak van professionals