890x bekeken

InkoopAcademie, supporter van Aanbestedingsmakelaar, benadert inkoop anders. Lees hoe...

Het inkoopvak is in beweging. Waar vroeger alle inkoop op één hoop werd gegooid en inkoopaandacht vooral bepaald werd door spend, vindt er nu een tweedeling plaats. Er is inkoop van prestaties waar uw klant, direct of indirect, iets van merkt en er is inkoop van prestaties die uw klant niet raken; prestaties die u simpelweg nodig hebt omdat u bestaat als organisatie. De eerste categorie betitelen wij als "belangrijk", de tweede als "lekker belangrijk". Deze twee categoriën vragen om een totaal andere benadering.

Wij kunnen u vooral helpen in de categorie "belangrijk". Bij deze categorie speelt wat u er aan uitgeeft niet zo'n prominente rol. Het is de impact op wat u kunt verdienen die hier de aandacht verdient. Hier vormt de "spend analyse" niet het uitgangspunt, maar is een "inkomsten analyse" meer op zijn plaats. Waarom betalen uw klanten geld aan u? Wat is uw meest kenmerkende prestatie die uw bestaansrecht rechtvaardigt? En welke rol spelen leveranciers bij het leveren van die prestatie? Als gevolg van de jarenlange outsourcingstrend is die rol waarschijnlijk groter dan u denkt. Deze aandacht voor geld verdienen noemen wij business focus.

Al onze Leergangen, Trainingen en Workshops kennen deze focus. Wij nemen uw klant als vertrekpunt voor inkoop: Inkopen met businessfocus !!!

Inkoop Academie

InkoopAcademie

Supporter van Aanbestedingsmakelaar.nl