385x bekeken

De Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk (JBR) geeft een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van de ministeries in het afgelopen jaar. Ook inkoop komt nadrukkelijk aan bod en geeft een mooie inkijk in de energie die het Rijk de afgelopen jaren heeft gestoken in rechtmatig en efficiënt inkopen.

Uit gegevens over 2019 blijkt dat de inkoopuitgaven bij marktpartijen in 2019 ongeveer €12 miljard bedroegen, een stijging van 7,2 procent ten opzichte van 2018. Eind 2019 is de rijksbrede inkoopstrategie: Inkopen met Impact gepresenteerd in de Tweede Kamer. Daarin staat de kabinetsvisie op de wijze waarop een algemeen geldende en specifieke overheidsinkoop, en daarmee de samenwerking met de Rijksleveranciers, aan een oplossing van maatschappelijke vragen en bijbehorende transities moet bijdragen. Deze uitgangspunten blijven belangrijk, maar in de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019, gaat de nieuwe strategie verder. Inkoop door het Rijk moet bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals het stimuleren van de circulaire economie en arbeidsparticipatie.

Meer is oa ook te lezen over "Herijking categoriemanagement", "Verdere professionalisering Rijksinkoopmedewerkers", Verdere professionalisering door digitalisering" en "strategisch leveranciersmanagement."

Een mooi verslag en interessante ambities. Succes voor 2020

Afbeelding <Pixabay>