1032x bekeken

Merendeel gemeenten heeft geen systeem voor contractmanagement, dat blijkt uit een recent onderzoek van inkoopadviesorganisatie COPPA en de Universiteit Twente onder 69 gemeenten.

COPPA en de Universiteit Twente en hebben onderzoek gedaan naar de volwassenheid van het contractmanagement en P2P proces binnen de Nederlandse gemeenten. Uit dit onderzoek onder 69 gemeenten blijkt dat Nederlandse gemeenten ambities hebben om inkoop verder te digitaliseren.

Een beperkt aantal gemeenten maakt gebruik van Purchase-to-Pay (P2P) systemen als je dit vergelijkt met andere branches zoals onderwijs en zorg. In de zorg bijvoorbeeld maakt nagenoeg 100% van de instellingen gebruik van een p2p systeem. Gemeenten hebben een sterke focus op de rechtmatigheid van hun inkoop. Daarbij maken ze gebruik van allerlei systemen zoals Tenderned, Negometrix en CTM. Het is opvallend dat juist bij het uitnutten van de rechtmatig gesloten contracten er geen gebruik gemaakt wordt van slimme digitale inkoopoplossingen.

Contractmanagement

Op dit moment bereiken gemeenten net de basis wat betreft de volwassenheid van de inkoopprocessen. Kortom er zijn nog grote stappen te maken om op het hetzelfde niveau te komen als dat gemeenten hebben als het gaat om aanbesteden. Gemeenten geven aan ambitie te hebben om de komende jaren het contractmanagement en P2P proces te optimaliseren. Het blijkt dat het beschikbare budget, tijd van medewerkers en kennis, de organisatiecultuur en organisatiegrootte invloed hebben op de volwassenheid.

Nevi Brandclaim Rgb

Bron: NEVI

Supporter van Aanbestedingsmakelaar

Idem Bron: www.Coppa.nl