278x bekeken

Elke maand op aanbestedingsmakelaar een overzicht van aanbestedingsuitspraken i.s.m. DLP-Juristen. Afgelopen maand verschenen weer de nodige uitspraken. Wij hebben ze voor u samengevat.

Meest in het oog springend: Uitsluiting, HvJEU 19 juni 2019,

Wanneer een contract met een opdrachtnemer wegens wanprestatie is ontbonden, mag deze partij worden uitgesloten bij een nieuwe aanbesteding, ook wanneer de ontbinding van het contract nog wordt aangevochten bij de rechter. Een nationale bepaling die dit verbiedt is in strijd met het EUrecht.

Maar ook: Meerwaarde van certificaten, Beoordeling gunningscriteria, Level playing field, Aanvullen uitsluitingsgronden, Onaanvaardbare inschrijving en Tekortkoming adviseur bij aanbestedingen,

De aanbestedingsuitspraken van DLP-aanbestedingsjuristen. Nu nog bondiger met een direct toepasbare rechtsregel!

Dlp

DLP-Juristen

Maandelijks een overzicht van gepubliceerde uitspraken, ook op Aanbestedingsmakelaar.nl