939x bekeken

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Datum 20 juni 2018

Betreft Opvolging aanjager Beter Aanbesteden

Geachte Voorzitter,

Met deze brief licht ik uw Kamer in over het vertrek van de aanjager Beter Aanbesteden en zijn opvolging. De huidige aanjager, de heer Huizing, heeft mij laten weten dat hij op 14 juni jongstleden is benoemd als wethouder in de gemeente Oegstgeest. Hij zal daarom per 1 juli aanstaande stoppen als aanjager Beter Aanbesteden.

De heer Huizing heeft met de actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34 252, nr. 4) een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de aanbestedingspraktijk in Nederland. Zijn inzet bij de totstandkoming van de actieagenda en bij het uitdragen daarvan in de afgelopen periode wordt alom gewaardeerd, ook door mij. Daarom vind ik het jammer dat hij stopt. Uiteraard wens ik hem veel succes met deze mooie nieuwe stap.

Intussen blijven de uitvoering van de acties en de continuïteit van Beter Aanbesteden, ook op de langere termijn, voor mij onverminderd van belang.Daarom hoop ik op zo kort mogelijke termijn een opvolger aan te stellen. Ik zal uw Kamer daarover informeren.

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bron: Overheid.nl Actieagenda Beter Aanbesteden