1190x bekeken

De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheid dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondersteunt. De KoopWijsPrijs wordt dit jaar uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI. Tot en met 31 juli 2018 konden alle overheden en publieke organisaties een aansprekend inkoopproject inzenden en konden bedrijven overheden tippen.

Vijf genomineerden

Uit de inzendingen zijn 5 genomineerden geselecteerd door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO Nederland, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De jury heeft hierbij gelet op ambitie, keuze van thema’s, verankering in de organisatie, vernieuwend karakter, effect op beleidsdoelen, interactie met de markt, haalbaarheid voor andere organisaties, beschikbare informatie en documentatie. Hieronder staan de genomineerde inkoopprojecten in willekeurige volgorde, met onderbouwing van de jury. De nominaties zijn de afgelopen week uitgereikt door vertegenwoordigers van de bij MVI betrokken departementen (ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken).

U mag stemmen!

Wie van de 5 genomineerden de winnaar wordt van de KoopWijsPrijs bepaalt heel Nederland. U kunt (één keer) stemmen op een van de 5 genomineerden. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het MVI-Congres op 3 oktober 2018.

Lees meer op Pianoo.nl