428x bekeken

<Giancarlo Carboni>In mijn vorige artikel Missie Sociale Impact heb ik aan de hand van de metafoor van een drietraps raket en de Gouden Cirkel van Sinek de Amsterdamse social return aanpak beschreven. Idee, de techniek van aanbesteding en de daadwerkelijk invulling van social return werden door mij op deze manier aan elkaar verbonden.

Raket

Maar daarmee is het verhaal nog niet af, want de concrete invulling social returnverplichting (van een opdrachtnemer) is in de praktijk meestal maatwerk. De ene aanbesteding is de andere niet en ook ondernemingen verschillen van elkaar qua kansen en mogelijkheden op het gebied van social return. Een aanbesteding van het onderhoud van bruggen en kademuren biedt andere aanknopingspunten dan de levering van mobiele telefoons.

De invulling van social return is maatwerk waarbij de bandbreedte wel wordt bepaald door:

  1. De aard en omvang van de opdracht;
  2. Het profiel van de onderneming van de gegunde partij en;
  3. De (wettelijke) kaders en uitgangspunten en bouwstenen die gelden voor de specifieke aanbesteding en de daarmee (ook) beoogde sociale impact.

Binnen deze denkbeeldige Maatwerk Driehoek vindt de feitelijke invulling van social return plaats. Ook het gesprek over de invulling van social return met opdrachtnemers vindt plaats binnen de context van deze driehoek plaats.

Bouwstenen social return en ruimte voor maatwerk

In Missie Sociale Impact heb ik de (technische) bouwstenen van social return in beeld gebracht. De wijze waarop deze bouwstenen bij aanbesteding worden gebruikt heeft invloed op het gesprek over de invulling na gunning van de opdracht. In het geval van social return is opgenomen als een gunningcriterium is de invulling van social return in het kader van de aanbesteding grotendeels al afgebakend, maar indien er sprake is een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde - soms ook contracteis genoemd - is er veel meer ruimte voor een open gesprek over de invulling van social return. Anders dan een percentage ligt er nog niets vast. Er kan ook breder gekeken worden dan alleen invulling op de opdracht, gedurende de opdracht. Ook opdracht overstijgende maatwerk invullingen die passen bij het profiel van de onderneming van opdrachtnemer zijn in de praktijk mogelijk. In Amsterdam noemen we dit Social Return 2.0.

No alt text provided for this image

Social Return 2.0 en de kunst van het vragen stellen

Social Return 2.0 of Maatwerk staat in de Amsterdamse praktijk dus voor een werkwijze waarbij social return:

  1. Is toegepast als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde (% opdracht) en;
  2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever na gunning van de opdracht met elkaar in gesprek gaan over de meest optimale invulling van social return (sociale impact)

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de gegunde opdracht maar ook breder, naar de hele organisatie, bedrijfsvoering en netwerk van de gegunde partij. Een breed pallet aan invullingsmogelijkheden, projecten en arrangementen behoort tot de mogelijkheden. De hamvraag blijft generiek:

Op welke wijze kunt u als opdrachtnemer van de gemeente Amsterdam een bijdrage leveren aan de doelstellingen die we als stad nastreven op het gebied van werk, participatie, inkomen, armoedebestrijding, zorg en onderwijs?

In het gesprek met opdrachtgevers over maatwerk haken we als Bureau Social Return naast de mogelijkheden op de opdracht zelf aan bij de 5 rollen die een opdrachtnemer in het kader van Social return 2.0 kan vervullen.

Goed en inclusief werkgeverschap

In het kort. De organisatie van opdrachtnemer biedt als werkgever vaak veel meer mogelijkheden dan alleen werkzaamheden op en gedurende de opdracht. Als werkgever kan een opdrachtnemer iets betekenen in het kader van de Banenafspraak of voor specifieke groepen Amsterdammers, los van de klassieke social returndoelgroep. Ook een bijdrage aan belangrijke thema's als het bevorderen van inclusie en kansengelijkheid zijn mogelijk gespreksthema's.

Sociaal inkoper

In het kort. De organisatie van opdrachtnemer kan indirect een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie of dagbesteding van Amsterdammers door sociaal in te kopen (bestellen) bij Amsterdamse sociale firma's of een samenwerking aan te gaan met een van deze firma's.

Opleider en mentor

In het kort. Naast werk zijn stageplekken, traineeships of snuffelstages voor Amsterdamse jongeren social return invullingen die in Amsterdam zeer gewenst zijn. Ook het begeleiden of een mentorschap van personeel dat al in dienst is, is onder omstandigheden een mogelijke invulling van social return.

Netwerkpartner

In het kort. De organisatie van opdrachtnemer is vaak een partner in een veel breder netwerk van bedrijven, opleidingsorganisaties en intermediaire organisaties. Sociale impact kan ook in en door middel van dit netwerk worden gecreƫerd. Arrangementen.

Expert en ondersteuner

In het kort. Organisaties hebben vaak specifieke kennis en expertise die ingezet kan worden. Bijvoorbeeld financieel of andere technische expertise die van grote waarde is voor andere partijen in het Amsterdamse sociale netwerk. Het inzetten van expertise of ondersteunen van sociale of buurtinitiatieven kan onder voorwaarden ook ene invulling van social return zijn.

Gioncarlo

Giancarlo Carboni

Manager Bureau Social Return Amsterdam