1351x bekeken

De Europese Commissie heeft de lidstaten haar ontwerp-Europese verordeningen meegedeeld, waarin de geformaliseerde procedurele drempels worden uiteengezet die vanaf 1 januari 2020 voor twee jaar moeten gaan gelden. Voor de eerste keer sinds 2010 zijn de voorgestelde drempels omlaag bijgesteld (-3,5% ten opzichte van 2018-2019):

  • € 139 000 voor opdrachten voor leveringen en diensten van centrale aanbestedende diensten;

  • € 214 000 voor de leverings- en dienstencontracten van andere aanbestedende diensten en voor de leverings- en dienstencontracten van centrale defensie-autoriteiten in de defensiesector;

  • € 428 000 voor leverings- en dienstencontracten van aanbestedende diensten en voor leverings- en dienstencontracten voor defensie en veiligheid;

  • € 5.350.000 voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten.

Deze drempels, die de internationale verbintenissen van de Europese Unie in het kader van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten weerspiegelen, worden beide herzien in het licht van veranderingen in de wisselkoers tussen de euro en bijzondere trekkingsrechten (Sdr's) berekend uit een mandje met valuta's (euro, Amerikaanse dollar, pond sterling, yen en Yuan).

In november verwacht de Europese Commissie de nieuwe drempels definitief te kunnen vaststellen.

Bron: Economie.gouv.fr Drempels Makelaar