795x bekeken

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’ voor de periode 2021-2025. Doel van dit plan is het stimuleren van alle overheden om hun inkoopkracht in te zetten voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein. Het vorige plan is eind 2020 afgelopen.

Uit evaluatie van dit beleid blijkt brede steun voor het opgebouwde instrumentarium en een groeiend gebruik van inkoop om onze maatschappelijke doelen te helpen realiseren. Tegelijkertijd is MVI nog lang geen gemeengoed en is er behoefte aan een vervolg om het gebruik en het effect van MVI snel verder te vergroten. Zoals eerder aangegeven is het kabinet van mening dat maatschappelijke doelen niet langer een bijzaak van het inkoopproces zijn, maar juist een hoofdzaak. Er is een aantal knelpunten geïdentificeerd die dit nu nog in de weg staan. Het is belangrijk om deze de komende jaren gericht aan te pakken.

In het nieuwe plan zijn vier hoofdlijnen uitgezet, waarlangs de komende jaren zal worden gewerkt.

  • Goed opdrachtgeverschap
  • MVI minder vrijblijvend
  • Extra impact te realiseren in kansrijke sectoren.
  • Meer integrale aanpak van de duurzame en sociale thema’s.