830x bekeken

Europese Commissie herhaalt standpunt over aanbestedingsplicht woningcorporaties: "Nederlandse woningcorporaties vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijn." De commissie zet echter nog niet de volgende formele stap om Nederland te manen wetgeving aan te passen.

Indien de Europese Commissie vindt dat een land haar wet- en regelgeving niet naleeft, kan zij een inbreukprocedure starten. Dat heeft de Europese Commissie eind 2017 gedaan met een zogeheten ingebrekestellingbrief naar de Nederlandse overheid. Daarin stelt de commissie dat Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht vallen. Op 24 januari 2019 volgde een herhaling van die boodschap: een tweede ingebrekestelling.

Aedes vind de aanbestedingsplicht woningcorporaties principieel onjuist

Aedes: "Corporaties zijn private organisaties en er is geen directe overheidsinvloed op hun aanbestedingen. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Ook de Nederlandse overheid vindt dat corporaties niet onder de aanbestedingsrichtlijn vallen. Dat heeft het ministerie van BZK aan de Europese Commissie laten weten in een formele reactie op de eerste ingebrekestelling.

De Europese aanbestedingsplicht zou betekenen dat corporaties bij het inkopen van werken, diensten of leveringen boven een bepaald bedrag gedetailleerde Europese regels moeten volgen. Dit betekent onnodige administratie, tijd en kosten. Naar schatting zou het circa 30 miljoen euro per jaar extra kosten. Voor dat geld kunnen corporaties pakweg 750 nieuwe woningen bouwen.