1129x bekeken

Meer dan 90% van alle aanbestedingen loopt via één van beide platformen, toch zijn de verschillen groot

TenderNed is (nu nog) gratis beschikbaar voor aanbestedende diensten in Nederland. Toch hebben inmiddels ruim 400 organisaties hun keuze gemaakt voor Negometrix. Waarom doen ze dat als er een gratis alternatief is en wat zijn nou de verschillen tussen beide platformen? Vragen die ons regelmatig worden gesteld.

Zowel TenderNed als Negometrix bieden een applicatie waarmee je aanbestedingen digitaal doorloopt. Op basis van een aantal thema’s hebben we een overzicht gemaakt en daarin de belangrijkste verschillen toegelicht.

Negometrix Logo Black 2017

Negometrix

Supporter van Aanbestedingsmakelaar

Afbeelding: Pixabay