425x bekeken

Ben je ondernemer? En heb je wel eens te maken met maatschappelijk verantwoord of circulair inkopen door overheden? Dus dat bijvoorbeeld een gemeente jouw dienst of product maatschappelijk verantwoord wil inkopen? Dan willen wij graag weten hoe dat door jou, de ONDERNEMER, wordt ervaren. Zodat overheden in de toekomst beter kunnen inkopen met aandacht voor groene en sociale thema's. Op een manier die werkt voor ondernemers.

Deze anonieme enquête is onderdeel van een afstudeeronderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) door overheden. Hiermee worden kansen en barrières in kaart gebracht die de leverancier, aannemer of dienstverlener ervaart bij MVI door overheden. Het doel is om de resultaten geanalyseerd en anoniem terug te koppelen naar aanbestedende diensten om MVI door overheden te evalueren en de dialoog over duurzaamheid tussen aanbestedende dienst en leverancier te faciliteren.
Deze enquête is gericht aan medewerkers van bedrijven, die ervaring hebben met publieke aanbestedingen waarin MVI criteria zijn uitgevraagd. Dit kan bijvoorbeeld een tender manager of duurzaamheidsmanager zijn.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen MVO Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Radboud Universiteit.