2337x bekeken

TenderNed, online marktplein voor aanbestedingen in Nederland, is in november 2011 online gegaan. Intentie was 7 jaar geleden dat op termijn alle overheidsdiensten en ‘speciale sectorbedrijven’ (bijvoorbeeld energie- en postbedrijven) verplicht al hun opdrachten op TenderNed zouden moeten plaatsen. TenderNed zou een feestje moeten worden voor aanbestedende diensten. Helaas kent dit initiatief ook een hoop negatieve publiciteit. Veel technische issues zijn er geweest in gebruik met betrekking tot gewenste functionaliteit, uptime en gebruikersvriendelijkheid en daarnaast kent TenderNed ook een turbulent bestaan in politieke zin. Vele (kamer)vragen zijn tijdens haar bestaan gesteld; is er sprake van oneerlijke concurrentie? Kon de markt deze taak niet op zich nemen en wat kost TenderNed eigenlijk?

De jaarlijkse kosten voor TenderNed bedragen ca. 9 miljoen euro, de reeds gedane investeringen passeren zomaar de 60 miljoen!* Aanbestedende diensten kunnen overigens ook kiezen voor een commercieel platform zoals Negometrix, CTM, ABK (allen gekoppeld met TenderNed zodat alle opdrachten op 1 plaats vindbaar zijn). De zichtbare groei van het aantal overheden dat de laatste jaren inderdaad overstapt naar een commercieel platform rechtvaardigt een kritische blik op de functionaliteit, volledigheid, service en uptime van TenderNed. De belangrijkste vraag is wellicht: “In welke vorm zou TenderNed voort moeten bestaan?”

Onderzoek

Consultancybureau Atos heeft een rapport aangeleverd bij Economische Zaken waarin onderstaande vragen beantwoord worden:

  1. Welke groepen van aanbestedende diensten zouden op basis van het profijtbeginsel bij kunnen dragen aan TenderNed en wat is hierin een redelijke kostenverdeling?
  2. Wat de gevolgen zijn van het stoppen met TenderNed? Hoe een alternatief, privaat stelsel voor elektronisch aanbesteden eruit zou kunnen zien en hoe Nederland de bijbehorende verplichtingen daarbij kan invullen.

Om deze vragen te beantwoorden werden verschillende aanbestedende diensten geïnterviewd, evenals commerciële platformen in Nederland.

Het is de vraag of de bevindingen publiek zullen worden, maar het zijn zeer terechte vragen gezien het huidige digitaal aanbestedingslandschap in Nederland. Immers, als we de business case op de achterkant van een sigarendoos maken, zou je kunnen stellen dat de ‘wettelijke publicatie functionaliteit’ prima bij een dienst als TenderNed kan blijven liggen. Deze relatief eenvoudige functionaliteit zal ongetwijfeld een fractie kosten van de huidige jaarlijkse investering. Commerciële platformen zijn daarnaast gekoppeld aan TenderNed, waardoor de staat de toegang borgt voor ondernemers tot overheidsopdrachten en kan blijven voorzien in haar statistiek verplichting.

Wat is de toekomst van TenderNed? Blijft men nog investeren in het platform of is de conclusie dat met vertrekkende gebruikers, juist nú de samenwerking met de markt moet worden gezocht? Wij wachten de conclusies uit het onderzoek van Atos met grote interesse af.

* Inschatting investering

Tenderned