830x bekeken

PIANOo is op zoek naar aanbestedende diensten die reeds gebruik hebben gemaakt van de ruimte die de Aanbestedingswet 2012 biedt om een deel van de opdracht (een perceel) 1-op-1 te gunnen. Deze mogelijkheid bestaat voor opdrachten voor werken, diensten en homogene leveringen (2.18 lid 3/ 2.19 lid 3).

Voor werkenopdrachten geldt dat de het perceel niet groter is dan € 1.000.000 (exclusief omzetbelasting). Daarnaast mag de waarde van het 1-op-1 gegunde perceel niet meer bedragen dan 20% van de totale waarde van alle percelen. Voor diensten en homogene leveringen geldt een bedrag van € 80.000 (exclusief omzetbelasting) én eveneens het 20%-vereiste.

Indien u ervaring heeft met de deze regeling en bereid bent om informatie hierover te delen, dan kunt u contact opnemen met Henk Timmer.

Mail Henk Timmer 1Op1