458x bekeken

"Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers" -PIANOo- bestaat al 15 jaar en is de steun en toeverlaat van Nederlandse inkopers. PIANOo.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en valt onder de directie Nationale Programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Team Aanbestedingsmakelaar.nl feliciteert de PIANOo medewerkers van harte met het bereiken van dit derde lustrum

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nu al 15 jaar als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren en heeft een netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. Professionele inkoop draagt bij aan het beleid van de organisatie en biedt value for tax payers' money.

Van harte en nog vele mooie jaren gewenst. Er is heel veel bereikt in de afgelopen 15 jaar, ga zo door!

Afbeelding: Pixabay