1322x bekeken

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, waar Wopke Hoekstra als minister van Financiën zijn koffertje presenteerde met de Miljoenennota, de begrotingen van alle ministeries en het Belastingplan 2019. Het gaat goed met de Nederlandse economie. De rijksbegroting heeft voor de vierde keer op rij een overschot met 305 miljard aan inkomsten, met 295 miljard aan verwachte uitgave. Een snelle rekenaar ziet dat we 10 miljard overhouden!

Het rijk laat in deze stukken zien dat het haar inkoopkracht beter wil benutten en nadrukkelijk gaat werken aan een circulair, innovatief en klimaatneutraal inkoopproces. Hieronder een aantal inkoopgerelateerde items.

Extra geld gaat naar Defensie

Dit kabinet reserveert o.a. voor defensie € 1.2 miljard extra, dit loopt de komende jaren op tot 1.5 miljard. Dit geld wordt geïnvesteerd in diverse projecten, zo werkt de krijgsmacht hard aan beter internet op de legering, oefenen en trainen militairen meer en krijgen ze nieuwe helmen, gevechtskleding en warmtebeeldkijkers. Voorraden worden aangevuld, zodat de planken weer vol liggen met munitie, reserve/onderdelen, moertjes en boutjes. Bij de luchtmacht worden volgend jaar de eerste 9 nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35 afgeleverd.

Sociaal domein

Vanuit VWS wordt geïnvesteerd in het verbeteren van huidige knelpunten in de inkooppraktijk van zorg en ondersteuning. Daarbij richt men zich op zowel de praktische ondersteuning in het inkoopproces als om het ontwikkelen van standaarden/handreikingen en het stimuleren van innovatieve vormen van inkoop binnen het sociaal domein.

Circulair economiebeleid

Diverse doelstellingen zijn geformuleerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van circulaire economiebeleid o.a. door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dat betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people, planet en profit worden meegenomen. De minister wil dit bij zowel het Rijk als decentrale overheden vergroten/versterken, met speciale aandacht voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Het RIVM zal in 2019 het onderzoek van 2017 naar de effecten van MVI herhalen om inzicht te krijgen in de voortgang.

Duurzaamheid

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) werkt aan een schaduwprijs bij inkoop door overheden, om de vermeden ton CO2 in aanbestedingsbeslissingen mee te nemen. Minister Wiebes (Economische Zaken & Klimaat) werkt aan een CO2-prijs voor de elektriciteitssector. Het Ministerie van Economische Zaken investeert in de ontwikkeling van wind-, zon-, water- en biomassa-energie.

Infrastructuur

Het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft geld gereserveerd om de infrastructuur te verbeteren bij de A6 (bij Almere), de A1 (bij Apeldoorn) en de A2 (traject Den Bosch-Deil. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat 38 miljoen euro investeren in oude havengebieden en oude bedrijventerreinen om deze te transformeren tot woongebieden.

Wordt weer een mooie inkoopjaar voor de overheidsinkopers!

Bron oa PIANOo.nl / Rijksoverheid

Bron: Prinsjesdag 2018 Inkomsten En Uitgaven 1920Px