1026x bekeken

Uit een online onderzoek van FNV Overheid blijkt één op de zes rijksambtenaren weleens onder druk is gezet om niet-integer te handelen; in 68% van de gevallen gebeurde dit door de leidinggevende. Het vaakst werd gevraagd om informatie achter te houden (34%) of uitkomsten van rapporten aan te passen (25%).

"Medewerkers moeten onwelgevallige conclusies veranderen, sjoemelen met het inhuren van personeel of zelfs strafbare feiten verzwijgen. Als de manager vraagt ’werkzaamheden boven de wet te stellen’ gaat het soms om het voortrekken van bedrijven bij een aanbesteding, maar ook over het onder de pet houden van feiten die de politieke leiding onwelgevallig zijn". (Uit de Telegraaf)

Het merendeel (85%) geeft aan dat niet-integer handelen gevolgen heeft voor het publieke of maatschappelijke belang, zoals bijvoorbeeld beleid op basis van onjuiste informatie en verkeerde of verspilde besteding van geld. Integriteitsproblemen blijken het vaakst voor te komen bij de ministeries van Justitie en Veiligheid (22%), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (22%) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (20%). Bij het ministerie van Financiën is er volgens 72% van de respondenten (heel) veel aandacht voor integer handelen; slechts 9% van de respondenten is zelf weleens onder druk gezet.

Integriteit is een werkwoord: als er niet voortdurend aandacht voor is, dan kan het gaan woekeren als onkruid.’