1282x bekeken

Schouw On!ine; dé nieuwe, moderne en toekomstbestendige manier van schouwen en informatie uitwisseling tijdens Europese en onderhandse facilitaire tendertrajecten. “Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak.”

Het uitwisselen van informatie tijdens de informatiebijeenkomst of schouw kan echt anders. De schouw is een vaak onderbelicht onderdeel van een tendertraject. En dat is onterecht volgens Maarten Schenkelaars en Ralph Hijl van Bij-zaak.nl! Een schouw tijdens een tender biedt misschien wel de enige en laatste mogelijkheid om als opdrachtnemer de vraag van de opdrachtgever goed te doorgronden. Voor de opdrachtgever is het de enige mogelijkheid om aan potentiële opdrachtnemers in haar eigen vertrouwde omgeving en in haar eigen bewoordingen te vertellen wie zij is en wat de facilitaire wensen zijn.

Digitaal en duurzaam schouwen

Schenkelaars: "We gaan, als eerste, letterlijk op afstand zoeken naar nog meer kwaliteit bij tendertrajecten, zowel Europees als onderhands. Onze missie is om die verdieping in de informatie uitwisseling (terug) te brengen tijdens tendertrajecten. We gaan ons toeleggen op het gezamenlijk belang van opdrachtgever en opdrachtnemer: op een diepgaander niveau informatie uitwisselen tijdens de schouw. Transparant, snel en objectief!'

Hoe?

"Met dit nieuwe concept 'Schouw On!ine' worden de plenaire informatiebijeenkomst en schouw volledig gedigitaliseerd!" vult Hijl aan. "Door deze werkwijze hoort en ziet elke partij dezelfde informatie (non-discriminatie, gelijke behandeling en transparant!) en stimuleren we de informatie uitwisseling tijdens de schouw. Bijkomende voordelen zijn dat we vervoersbewegingen minimaliseren (duurzaamheid!), voor nu bijdragen aan het realiseren van de 1,5 meter economie en de druk op de dagelijkse gang van zaken van de organisatie van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer verminderen".

Het resultaat

Door de verdieping in de informatie uitwisseling ontvangt de opdrachtgever op maat gemaakte aanbiedingen van de opdrachtnemer waarin ze haar situatie en problematiek herkent.

Bron: Bij-zaak.nl Online