714x bekeken

Zoetermeer, 12 maart 2019

Door de bomen het bos niet meer zien. Dat is waar inkopers in de private en publieke sector dagelijks mee te maken hebben bij de vele initiatieven, richtlijnen en wetgevingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Tijdens een werkbezoek aan NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management, werd duidelijk dat duidelijke richtlijnen en kaders op dit vlak veel duurzaam resultaat kan opleveren. “Inkoop kan echt sturen en kansen bieden aan de markt” aldus Van Veldhoven.

Tijdens het werkbezoek schetste Karin van IJsselmuide, NEVI kennismanager MVI, een beeld van de afgelopen tien jaar waarin duurzaamheid de kinderschoenen ontgroeide naar een volwassen vakgebied met een internationale richtlijn ISO 20400 Sustainable Procurement. “Inkopers weten wat er van hen verwacht wordt.” Ze verduidelijkte dat met de praatplaat ‘Start met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – waar kan jij impact maken?’ waarin de samenhang tussen de vele initiatieven zichtbaar wordt. NEVI hoogleraar Bart Vos (Tilburg University) vult aan: “We maken de inkoper weerbaar(der) en laten ze denken in mogelijkheden en kansen.”

In een kleine informele setting sprak de staatssecretaris over de uitdagingen die het Klimaatverdrag en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties met zich meebrengen voor met name inkoop. Het klein en concreet maken van doelstellingen, regelmatig rapporteren en delen van de resultaten, hoe klein ook, is de manier om MVI positief onder de aandacht te brengen. Daar zijn alle aanwezigen het over eens. Denk in ketens, allianties, haal de schotten tussen de budgetten weg (zowel publiek als privaat) en schrijf niet teveel voor.

Gemeente Zoetermeer en Vermeulen Groep

Het praktijkverhaal van de middag kwam van de gemeente Zoetermeer en de Vermeulen Groep. Vanuit een opdrachtgevers- (openbare ruimte) en opdrachtnemersrol presenteerden zij hun vergaande samenwerking waarbij alles maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaamheid ademt.

Zo krijgen bedrijven als de Vermeulen Groep voorrang bij inkoop- en aanbestedingstrajecten van de gemeente Zoetermeer, omdat zij als houder van het SEBO-keurmerk bewezen hebben een sociaal en economisch betrokken ondernemer te zijn.

Het bezoek vond maandagmiddag 11 maart plaats op het kantoor van NEVI in Zoetermeer in aanwezigheid van onder meer NEVI voorzitter Siep Eilander, wethouder Ingeborg ter Laak (Gemeente Zoetermeer) en Zwiep Vermeulen, commercieel directeur (Vermeulen Groep).


Werkbezoe 300Px
Werkbezoek2 300Px

NEVI

Supporter van Aanbestedingsmakelaar.nl

Over NEVI

NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al sinds 1956 hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. NEVI heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen en maakt inkoop- en supply management kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. NEVI organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor een netwerk van ongeveer 10.000 professionals. NEVI heeft een Research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Inkoop = NEVI.

Vermeulen Groep

De Vermeulen Groep is een aannemingsbedrijf op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Met 45 jaar ervaring is de Vermeulen Groep dé integraal specialist voor onderhoud binnen de openbare ruimte. Met voornamelijk eigen mensen en middelen voeren zij de complete scope van onderhoudsactiviteiten uit; grond- weg- en waterbouw, groenvoorzieningen, verkeerstechniek, geleiderail, markeringen, elektromechanica (openbare verlichting, pompen en gemalen), incident management en gladheidsbestrijding.