1464x bekeken

"Voor het goed functioneren van de samenleving is het essentieel dat het Rijk goed functioneert. Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is hierin de sleutel. De arbeidsmarkt trekt steeds verder aan, waardoor het de komende jaren lastiger wordt talent aan te trekken. Tegelijkertijd vergrijst het Rijk, is er meer vraag naar werknemers in hogere schalen, wordt de samenleving steeds diverser en wordt het steeds moeilijker ICT’ers aan te trekken. Gelukkig wordt het Rijk door potentiële medewerkers gezien als aantrekkelijke werkgever "

Dat is te lezen in de kamerbrief aan de Tweede Kamer , behorend bij het stuk van minister Kajsa Ollongren "Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025", waarin de Rijksoverheid zich als werkgever in de arbeidsmarkt profileert.

Het strategisch personeelsbeleid is gericht op alle mensen die werken voor het Rijk. Hierin wordt beschreven over de ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken bij het Rijk, waarbij wordt ingegaan op trends als flexibilisering, technologisering en internationalisering.

De minister presenteert zeven focuspunten voor het nieuwe strategisch personeelsbeleid bij het Rijk

  1. Het Rijk profileert zich als aantrekkelijke werkgever
  2. Het Rijk is een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams
  3. Bij het Rijk staat de mens centraal
  4. Het Rijk is een wendbare organisatie met flexibele medewerkers
  5. Medewerkers bij het Rijk leren en ontwikkelen zich permanent
  6. Bij het Rijk staat de werkbeleving voorop
  7. Leidinggevenden bij het Rijk werken aan de ontwikkeling van organisatie en medewerkers

Lees inhoudelijk het stuk verder "Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025",

Werken Voor Nederland

Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025