802x bekeken

Uit de inventarisatie van PIANOo onder 24 aanbestedende diensten blijkt een tekort aan goed opgeleide publieke inkopers.

De professionalisering van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter mede door een tekort aan goed opgeleide inkopers. Het huidige opleidingsaanbod sluit niet aan bij de behoefte van inkoopafdelingen. Gevolg is dat er te weinig aandacht is voor het vervlechten van beleidsdoelen en inkoopstrategie en voor contractmanagement. Dat blijkt

Professionalisering inkoop blijft achter

PIANOo sprak met inkoopmanagers bij 24 aanbestedende diensten om een beeld te krijgen van het tekort aan goede inkopers en mogelijke oorzaken. Door het tekort aan goed opgeleid inkooppersoneel in de publieke sector blijft de professionalisering van de inkoopfunctie achter. De ontwikkeling van kennis blijft achter, bijvoorbeeld van de toepassing van ‘bijzondere’ procedures, het vervlechten van strategische beleidsdoelen en inkoopstrategie en het toepassen van data-analyses.

Ook fundamentele taken zoals het ontwikkelen en updaten van inkoopbeleid blijven vaak liggen. Ook heeft contractmanagement binnen veel publieke organisaties nog geen structureel karakter. Slechts in een klein aantal gevallen (allemaal grotere organisaties) is contractmanagement structureel (en expliciet) belegd, bijvoorbeeld binnen de inkoopafdeling.

Meer inkooponderwijs specifiek voor publieke organisaties

Één van de oorzaken voor het tekort aan goede inkopers lijkt het gat tussen de behoeften van inkoopafdelingen en het huidige opleidingsaanbod. Opleidingen zouden beter kunnen voorbereiden op het vak door meer praktisch toepasbaar onderwijs. Onderwijs dat bovendien meer competentiegericht opleidt, sterker gericht op de publieke organisatie en de strategische kant van het inkoopvak. Juist op HBO én WO niveau.

‘Zittende’ inkopers blijken nu meestal ‘per ongeluk’ het vak in te zijn gerold en hebben daardoor vaak geen inkoopopleiding gevolgd. Na indiensttreding is er vaak beperkte tijd en budget beschikbaar om alsnog een opleiding te volgen.

Imago van publieke inkoop

Een tweede oorzaak van het capaciteitsgebrek die opvallend vaak genoemd wordt is het imago van publieke inkoop. Respondenten geven aan dat er in hun organisatie structureel te weinig fte’s worden vrijgesteld voor inkoop, vaak doordat inkoop intern nog onvoldoende serieus wordt genomen. Inkoop wordt (intern) nog te vaak gezien als een puur administratief proces in plaats van een serieus vak dat sterk verband houdt met de primaire processen en impact kan hebben op eigen beleidsdoelen.

Vervolg

Op dit moment lijkt de invulling van opleidingen en daarmee de professionalisering van het vak voornamelijk afhankelijk van een klein aantal commerciële opleiders. Zouden publieke organisaties zoals (samenwerkende) aanbestedende diensten en hogescholen en universiteiten daar wellicht een grotere rol moeten spelen? PIANOo vraagt in 2019 aandacht voor meer en beter op de praktijk aansluitende opleidingen.

Pianoo

Bron

PIANOo