460x bekeken

De discussie over aanbesteden in Jeugdhulp en WMO krijgt de kenmerken van een Babylonische spraakverwarring, een tunnelvisie en een vicieuze cirkel tegelijkertijd. En dat lijkt me niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de discussie en ook niet voor de kwaliteit van zorg in deze delen van het Sociaal Domein.

Als we nu eens heel eenvoudig uitgaan van het feit dat de Gemeenten slechts een (beperkte) zak met geld moeten verdelen richting kwalitatief zo hoogwaardig mogelijke Zorgaanbieders. Dan ligt daar de taak om te beoordelen welke Zorgaanbieders dit mogen doen. Dit levert een (nationale en/of regionale) lijst met goede zorgaanbieders op, misschien zelfs met een kwaliteitsranking op basis van resultaten uit het verleden. Deze lijst blijft aktueel! Gemeenten zetten op hun website de tarieven die ze betalen voor specifieke zorgtrajecten. Als een client keuze maakt voor een aanbieder vanuit de nationale/regionale lijst, en deze aanbieder kan leven met het tarief dat de Gemeente (waarin de client woont) bereid is te betalen, dan is de behandeling gezorganiseerd! Is dat niet een veel logischer en eenvoudiger benadering van deze complexe situatie?

Vergeet AANBESTEDEN maar ga ZORGANISEREN!

Sanderv

Sander Vaneker

Aanbestedingen at Buurtzorg Nederland