Het racewagenmodel, zo genoemd omdat het lijkt op het achteraanzicht van de bekende Formule 1 auto's, geeft aan dat elementen als beleid, organisatie, personeel, methoden, procedures en informatievoorziening gezamenlijk de infrastructuur vormen van een organisatie. De inkoopfunctie is hierin een belangrijke schakel tussen externe leveranciers en interne klanten.

Regelmatige metingen van de prestaties van de onderdelen kunnen zorgen voor de nodige bijsturing en 'fine-tuning'.