3050x bekeken

Wil jij een duidelijke bijdrage leveren in de vorming en verdere ontwikkeling van een enthousiast Inkoop en contractmanagement team? Ben jij een energieke, ervaren, enthousiaste en resultaatgerichte manager? Heb je daarnaast relevante ruime werkervaring binnen Inkoop & Facilitair? Dan zijn we op zoek naar jou.

Wat ga je precies doen?

De teamleider Inkoop & Facilitair is verantwoordelijk voor het vormgeven, bewaken en uitvoeren van de algemene HHS-brede inkoop- en contractmanagement kaders. De dienstverlening op het facilitaire domein (soft services) valt ook binnen jouw scope. Je bent vastbesloten om studenten, medewerkers en andere stakeholders in ontwikkelingen te betrekken. Je ziet er op toe dat (complexe) aanbestedingstrajecten en contractmanagement op de juiste wijze worden uitgevoerd. Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn daarbij hygiënische voorwaarden. Als teamleider Inkoop & Facilitair ben je tevens leidinggevende van het Team Inkoop & Facility Services (huidig 7 FTE totaal).

De teamleider Inkoop & Facilitair:

 • Heeft de dagelijkse aansturing van het team Inkoop & Facility Services;
 • Ontwikkelt, implementeert en evalueert beleid en toetst conformiteit wet en regelgeving voor inkoopmanagement;
 • Stelt (meerjaren/jaar-)plan op en bewaakt voortgang;
 • Informeert en adviseert (ongevraagd) Faculteiten en Diensten over inkoop- en contractmanagement;
 • Genereert en analyseert managementinformatie;
 • Signaleert en analyseert interne en externe trends, ontwikkelingen, etc. voor inkoopmanagement in de (semi)overheid (o.a. via literatuur, wet- en regelgeving, HHS specifiek beleid/procedures);
 • Formuleert en implementeert verbetervoorstellen voor o.a. werkprocessen, procedures en product;
 • Draagt zorg voor uniformering en standaardisering van kaders/planningen;
 • Geeft sturing op en bewaken van (zaken als) kwaliteit dienstverlening en budgetbeheer;
 • Begeleidt en coördineert complexe (Europese) aanbestedingstrajecten;
 • Onderhoudt netwerken en (commerciële) contacten (o.a. met (potentiële) leveranciers, collega inkopers, de politiek en branchevereniging);
 • Speelt een cruciale rol in (interim) controle jaarrekening in nauwe samenwerking met de accountant voor het inkoopproces.


Organisatieontwikkeling
De unit waarbinnen de teams vallen ontwikkelt zich naar een regie organisatie waarbij maximale integratie van dienstverlening vanuit leveranciers, in relatie tot de producten en dienstencatalogus van de unit, wordt doorgevoerd. In het proces van de transitie naar een regie organisatie heeft de teamleider Inkoop & Facilitair een belangrijke rol om alle actoren te borgen in de keten om hun nieuwe en/of gewijzigde rol op te pakken en succesvol uit te voeren.

Teamontwikkeling Inkoop & Facility Services

De bezetting binnen team inkoop is qua inkoopcapaciteit ‘lean’ te noemen. De formatie bestaat uit een senior inkoper en een inkoper (start februari 2019). Beide hebben de juiste hard- en soft skills om (Europese) aanbestedingen goed en doelmatig uit te voeren.

Binnen contractmanagement worden naast de centrale contractmanager een contractmanager FZ (o.a. facilitaire en huisvestingscontracten) en een contractmanager IT (contracten van ICT partners) toegevoegd aan het team. Hiermee wordt de volledige contract life cycle op één plaats binnen de dienst FZ IT belegd en wordt een centraal monitorings- en escalatiepunt ingericht. Een eenduidige dienstbrede werkwijze kan hiermee worden geïmplementeerd en geborgd.
De manager Inkoop & Facilitair is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve personele ontwikkelingen die de transitie naar een regie organisatie met zich mee brengt. In de regie-organisatie blijft kennis van het primaire proces, de gebouwen, technische installaties, grip op (kosten)ontwikkelingen en het behoud van materiedeskundigheid op onderdelen binnen de unit gehandhaafd.

Bijzonderheden t.a.v. facilitaire en inkoopagenda:

 • Aanbesteding afvaldienstverlening + mede implementeren nieuwe afvaldienstverlening, aanbesteding cateringdienstverlening (cateringvisie en sourcing strategie worden nu opgesteld), aanbesteding gebouwonderhoud.
 • Introductie en implementatie van een uniforme wijze waarop contract- en leveranciersmanagement binnen de dienst FZ IT moet worden uitgevoerd is een belangrijke deliverable voor 2019.
 • TOPdesk implementatie voor afhandelingen van incidenten en wijzigingen (project vanuit de dienst).


Jouw profiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een open toegankelijke persoonlijkheid, die een sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit heeft. Daarnaast vaardig is in het structureren van het eigen werk, het onderhandelen en vasthoudend is. Jij weet mensen in beweging te brengen en ze dusdanig te motiveren dat ze net dat stapje extra willen zetten. Je staat stevig in je schoenen, bent sterk in relatie- en verwachtingsmanagement en weet jouw beslissingen te onderbouwen met gedegen en relevante kennis van zaken. Met je materiedeskundigheid op het relevante vakgebied en je ervaring als leidinggevende word je senioriteit niet in twijfel getrokken. Een dynamische werkomgeving is jou niet vreemd en je bent goed in staat om verschillende belangen af te wegen en prioriteiten aan te brengen. Ten slotte beschik je over uitstekende contactuele vaardigheden en presentatie skills.

Voldoe je daarnaast aan onderstaande eisen? Dan ontvangen we heel graag jouw sollicitatie voor deze vacature.

Je hebt:

 • Minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding
 • Gedegen aanbestedingskennis en ervaring (procedures zoals concessie, prijsvraag etc. zijn je niet vreemd)
 • Parate toepasbare kennis van het Aanbestedingsrecht
 • NEVI 2 of gelijkwaardig
 • Leidinggevende ervaring en kunt een team opbouwen
 • Ervaring met TOPdesk, dat is een pré, geen vereiste


Wat bieden wij

 • Een salaris van maximaal € 5.433,82 bruto per maand (schaal 12) bij een volledige werkweek exclusief 8% vakantietoeslag;
 • Een uitbetaling van een volledige 13e maand;
 • Een aanstelling van 1 fte, 40 uur in tijdelijke dienst voor de periode van één jaar met uitzicht op vast;
 • Een ruime verlofregeling van ongeveer 53 dagen bij een fulltime aanstelling;
 • Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • Een goed te bereiken werkplek, Den Haag, via zowel de auto (ruime parkeergelegenheid), als met de trein (direct naast station Hollands Spoor).


Wil je meer weten over de afdeling?
Bij de dienst Facilitaire Zaken & IT draait het om Hogeschoolbrede, geïntegreerde huisvesting en facilitaire en IT-ondersteuning. De dienst heeft als ambitie om de fysieke en digitale werkomgeving op De Haagse te optimaliseren. De focus ligt op het ontzorgen van gebruikers, het ontwikkelen van nieuwe technologie en huisvesting die past bij een moderne werkomgeving.
De unit Facility Services & Huisvesting bestaat uit 4 teams te weten Huisvesting, Beheer & Onderhoud, Inkoop & Facility services en The Lighthouse & Events. De unit draagt o.a. zorg voor efficiënt en effectief ruimtegebruik van onderwijs- en kantoorruimtes, het onderhoud van gebouwen, installaties en gebouwmutaties, de begeleiding en coördinatie van (Europese) aanbestedingen en (centraal) contractmanagement. Daarnaast is de unit o.a. verantwoordelijk voor diensten op het gebied van schoonmaak, beveiliging, BHV, catering, repro, post en een groot aantal evenementen. De klantengroep wordt gevormd door Faculteiten, Diensten en CvB.

Wil je meer weten over werken bij De Haagse?
Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.
Als hogeschool staan we midden in de samenleving en we willen daarvan ook een afspiegeling vormen. Naast onze diversiteit aan studenten, hecht De Haagse Hogeschool waarde aan een divers personeelsbestand. De Haagse Hogeschool streeft een inclusieve campus na met een diverse studenten- én medewerkerspopulatie waarin gelijke kansen centraal staan.

Ben jij onze nieuwe collega?
Je kunt solliciteren met cv en motivatiebrief via de 'Solliciteer' button. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marc Brugman, Inkoopmanager a.i. , via e-mail: m.brugman@hhs.nl of bel 06-34566059.

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Marianne Hollestein, adviseur Resourcing, via 070 - 305 8612 of vacatures@hhs.nl.

Solliciteer direct