Brugman en de Rouw lieten in een onderzoek uit 2007 zien dat rechtmatigheid een hogere prioriteit krijgt dan de aanschafprijs, zeker als je dat vergelijkt met de particuliere ofwel private sector. Aandacht voor doelmatigheid en het belang van een ‘goed’ inkoopproces verschilden relatief weinig tussen het bedrijfsleven en de overheid. Als verklaring stelden ze; ‘In de publieke sector spelen vaak andere factoren dan financieel rendement (het stimuleren van een open markt, verbeteren van milieu, kwaliteit van leven en het geven van openheid en verantwoording van processen)’.

"De overheidsinkoper moet zich profileren als een aanbestedingsmakelaar, een deskundige en meedenkende professional die de interne opdrachtgever wil helpen in advies en bij de uitvoering van aanbestedingen. Dat levert alle partijen voordelen op"

Lees hier artikel "Van overheidsinkoper tot aanbestedingsmakelaar"

Aanbestedingsmakelaar.nl is ontstaan in 2006, als een positieve reactie op de ontwikkeling van overheidsinkopers. Daar waar men aanvankelijk van mening was dat de publieke inkopers de private sector diende te kopiëren, realiseert men zich momenteel dat het vak van overheidsinkopen, iets wezenlijk anders is. Brugman en de Rouw hebben de vergelijking gemaakt met een makelaar, een 'aanbestedingsmakelaar' wel te verstaan!

Met deze site "Aanbestedingsmakelaar.nl" bereiken wij de doelgroep van overheidsinkopers en brengen we actueel nieuws, interessante weetjes, vacatures en delen we columns en artikelen. Wilt u een bijdrage leveren of heeft u suggesties? Aanbestedingsmakelaar staat open voor iedereen die te maken heeft met inkopen in de publieke sector. Publieke of private organisaties.

Neem contact op met Marc Brugman ( zie contact ) of bel 06-34566059