Urenindicatie aanbestedingen voor overheidsinstellingen.

Dit overzicht geeft inzicht in een "niet-commercieel" urenoverzicht per aanbesteding, waarbij gekeken wordt naar zwaarte van de aanbesteding, al dan niet herhalingsaankoop en impact bij inzet met derde.

Meer info: info@aanbestedingsmakelaar.nl

<2006>