1954x bekeken

Mag een aanbesteding worden ingetrokken zonder opgave van reden? Nee, dit mag niet. Wél heeft een aanbestedende dienst een grote mate van vrijheid om tot intrekking over te gaan. Maar daarbij dient dus wel de reden van intrekking te worden vermeld.

Uit een vandaag gepubliceerde uitspraak volgt dat de reden van intrekking ook (tot op zekere hoogte) concreet moet zijn. Hieruit moet volgen waarom de aanbesteding wordt ingetrokken. Daarmee kan de reden van intrekking worden getoetst aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht.

In dit geval was als reden vermeld dat de aanbestedende dienst zich "beraadt over de (vormgeving van de) uitvraag". De rechter oordeelt dat dit dermate algemeen en vaag is en dat dit geen inzicht geeft in de daadwerkelijke reden van intrekking. Oftewel, waarom is ingetrokken wordt uit de motivering niet duidelijk. Dit is niet transparant en maakt toetsing aan het gelijkheidsbeginsel onmogelijk.

Conclusie:

het vermelden van een reden van intrekking is niet zonder meer voldoende. De aanbestedende dienst moet concreet (en transparant) zijn en mag niet volstaan met algemeenheden. Uit de onderbouwing moet duidelijk worden waarom is ingetrokken.

Link naar de uitspraak Rechtereu
Johankeus

Johan Keus

Keus Legal | Interim opdrachten | Bouw- en aanbestedingsrecht | Contractenrecht | Inkoop | Contractmanagement