2847x bekeken

In tijden van stijgende prijzen komt het steeds vaker voor dat aanbestedingen worden ingetrokken vanwege ontoereikende budgetten. Hierover verscheen gisteren een mooie uitspraak van Commissie van Aanbestedingsexperts.

Hieronder een aantal punten opgesomd waarmee ingeval van intrekking van een aanbesteding rekening moet worden gehouden.

  • Als uitgangspunt geldt dat een aanbesteder bevoegd is om een aanbesteding in te trekken. Het verdient aanbeveling deze bevoegdheid volledigheidshalve ook in de aanbestedingsdocumenten op te nemen.
  • Bij intrekking dient wel een reden te worden opgegeven. Deze reden mag niet willekeurig zijn. Uit de rechtspraak volgt dat een gerechtvaardigde reden kan zijn het overschrijden van het budget. Maar ook dat een aanbesteder de opdracht wil aanpassen, of simpelweg geen behoefte meer aan de opdracht heeft.
  • Bedenk goed dat het intrekken van de aanbesteding niet zonder consequenties is. Als nog steeds behoefte is aan de opdracht, moet de opdracht wezenlijk worden gewijzigd en opnieuw worden aanbesteed.
  • De concurrentiegerichte dialoog en de mededingingsprocedure kunnen worden gevolgd na intrekking van een aanbesteding als de reden het overschrijden van het budget was. Daarbij moet aanbestedende dienst een budget/raming hebben vastgesteld en gedocumenteerd vóór aanvang van de (ingetrokken) aanbesteding. Als dit niet kan worden aangetoond, vervalt de grondslag voor deze procedures.
  • Voor het intrekken van een aanbesteding geldt geen wettelijke bezwaartermijn (zoals bij een gunningsbeslissing wel het geval is). Het instellen van een termijn lijkt ons echter wel verstandig. Uit de uitspraak van CvA volgt dat een termijn van 7 dagen - afhankelijk van de omstandigheden - voldoende kan zijn.
Johankeus

Johan Keus

Clubb Contract | Aanbesteden | Bouwrecht | Contracteren | Jurist | Inkoopadviseur

Bron Clubbcontract: https://clubbcontract.nl/