500x bekeken

Met de komst van nieuwe AI-tools als ChatGPT, Microsoft Copilot en Google Bard verandert de manier van werken voorgoed. Dat geldt niet alleen voor de tech-savvy Gen Y’s en Gen Z’s van deze wereld – maar juist ook voor de ouderen, schrijft Timo Martosatiman, Chief AI Officer bij Holland Inkoop Professionals.

(Bron: Consultancy.nl)

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet langer een buzzwoord, maar een werkelijkheid die aan de deur klopt. En die klop kunnen we niet langer negeren – zeker niet als je behoort tot de oudere generatie werkenden.

Bij Holland Inkoop Professionals erkennen we de waarde van ervaren professionals en nemen we stappen om iedereen – ongeacht leeftijd – de fijne kneepjes van AI te laten beheersen. Zulke AI-trainingen bieden we tegenwoordig zelfs aan bij onze klanten, leveranciers en partners.

AI-tools een trouwe bondgenoot voor jong én oud

Experts, waaronder de visionairs achter Google’s DeepMind, zien al bijna een decennium lang AI niet als een bedreiging voor de mensen die met hun handen werken, maar voor het personeel in de kantoortuin.

Het is een ongemakkelijke waarheid dat de kantoortuin al aan het veranderen is. Als Nederland voorop wil blijven lopen als economisch ‘powerhouse’ dan is het van cruciaal belang dat geen enkele generatie achterblijft. In een land als Nederland, met een vergrijzende bevolking en een economie die leunt op kennis, is er geen ruimte voor een generatiekloof in technologische vaardigheden.

Oudere krachten staan traditioneel sceptischer tegenover nieuwe technologieën, iets dat jongere generaties al jaren afdoen met de ‘ok boomer’-mentaliteit, maar deze keer kunnen we het ons niet veroorloven hen achter te laten. Al is het maar vanuit eigenbelang.

De perceptie dat oudere werknemers terughoudend zijn om nieuwe technologieën te omarmen wordt ook onderbouwd in onderzoek. Hieruit blijkt dat deze weerstand vaak wortelt in vrij overkomelijke hindernissen: een tekort aan heldere en toegankelijke instructies, een gebrek aan vertrouwen in hun digitale vaardigheden en de angst voor de kosten die het leren met zich meebrengt.

Daarom is een nieuwe aanpak noodzakelijk, één die de kracht van oudere professionals erkent en hen voorziet van de gereedschappen om hun wijsheid met innovatie te verbinden.

AI voor alle leeftijden

Het tij lijkt echter te keren! De laatste generatie AI-tools zoals ChatGPT, Google Bard en Microsoft Bing zijn meer dan gadgets voor een selecte groep nerdy jongeren. Deze instrumenten worden ondertussen ook in Nederland omarmd door miljoenen mensen en niet alleen voor het brouwen van een rijmpje voor een feestdag in december.

De vertrouwdheid van deze AI-tools, die inmiddels voor velen zo natuurlijk voelt als een gesprek met een goede bekende via WhatsApp, opent nieuwe mogelijkheden voor gebruikers van alle leeftijden.

AI-tools een trouwe bondgenoot voor jong én oud

Timo Martosatiman, Chief AI Officer, Holland Inkoop Professionals

Juist voor oudere professionals zijn de voordelen van AI dan ook enorm. De gebruikersinterface, intuïtief en eenvoudig, nodigt uit tot ontdekking en experiment. Het is de drempel die verlaagd wordt, de toegangspoort tot een wereld waar Excel-spreadsheets zich haast als vanzelf ordenen en waar complexe data vertaald wordt in heldere grafieken en visuele inzichten. En het enige dat nodig is, is het invoeren van een sympathiek geformuleerde vraag (een ‘prompt’).

Toch zijn er heel veel cowboyverhalen in omloop, voortgebracht door de gratis tools die net niet die beloofde potentie waarmaken. Tja, dan lijkt het al vrij snel de zoveelste stomme hype. Maar de meer geavanceerde modellen, met name GPT-4, daarin zien we een glimp van wat mogelijk is wanneer menselijke intelligentie samensmelt met computergestuurde efficiëntie. Deze modellen hebben de kracht om de afstand tot technologie te overbruggen.

Terug naar de schoolbanken

Bij Holland Inkoop Professionals nemen we dit ter harte; wij sturen niet alleen de ‘jongeren’, maar iedereen terug naar de ‘schoolbanken’ om de fijne kneepjes van AI te leren beheersen. AI-empowered professionals kunnen volgens Bain & Company-onderzoek ruim 30% productiever zijn, iets dat in de huidige markt van enorme meerwaarde is.

De toepassingen zijn legio – van het automatiseren van de meest complexe Excel-bewerkingen tot het schetsen van ideeën en het uitwerken van volledige rapporten.

Zo bouwen we bij Holland Inkoop Professionals nu ook mee aan een nieuw AI-platform speciaal voor inkopers, dat de voor de hand liggende naam inkoper.io draagt. Als we de oudere generatie kunnen helpen om AI te leren vertrouwen, dan wacht ons een zeer zonnige toekomst.

De huidige technologische revolutie wacht op niemand. Maar door de handen ineen te slaan met AI, kunnen oudere werknemers de toekomst niet alleen bijbenen maar deze vormgeven. Laat ons daarom niet de fout maken te denken dat de wereld van morgen enkel is voorbehouden aan de jeugd; de wijsheid van ervaring gekoppeld aan de snelheid van AI zou zomaar eens de meest krachtige motor van productiviteit in de nabije toekomst kunnen zijn.