134x bekeken

Er is nu consensus onder EU-lidstaten voor de implementatie van een ketenzorgplicht voor bedrijven. Dit betekent dat Europese ondernemingen verplicht zullen zijn om hun toeleveringsketens te controleren op schendingen van mensenrechten en milieuregels. De normen voor bedrijven die onder deze wet vallen, zijn echter versoepeld.

In de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), zoals de richtlijn voluit genoemd wordt, staat dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor wat er binnen hun toeleveringsketens gebeurt. Hierdoor kunnen ze niet langer de andere kant op kijken bij misstanden zoals kinderarbeid of milieuvervuiling, op straffe van sancties. Onderhandelaars van de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement bereikten eind 2023 al een principeakkoord over de ketenzorgplicht. De geplande stemming over de richtlijn leek dan ook slechts een formaliteit. De verrassing was dan ook groot toen op 28 februari bleek dat er in het Europees Parlement toch geen meerderheid was vóór de invoering van de richtlijn.

Afgezwakte norm

Afgelopen vrijdag kwam er toch een meerderheid, zij het met een afgezwakte norm. Alleen ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro en minimaal 1000 werknemers moeten nu aan de richtlijn voldoen. De ketenzorgplicht wordt in 2027 van kracht voor de grootste bedrijven, met minimaal 5000 personeelsleden en een omzet van 1,5 miljard euro. Een jaar later geldt het voor bedrijven met 3000 personeelsleden en een omzet van 900 miljoen euro. In 2029 is de richtlijn van toepassing op alle overige bedrijven, met 1000 werknemers en 450 miljoen euro omzet.