1867x bekeken

Forum Standaardisatie onderzoekt jaarlijks het gebruik van de 'Pas toe of leg uit'-standaarden. Een terugkerend onderdeel daarbij is de beoordeling van een steekproef aanbestedingen. In 2020 werden 72 aanbestedingen beoordeeld, 37 van de Rijksoverheid en 35 van mede-overheden. Op de site worden de best scorende aanbestedingen beschreven.

De top!

'Drie aanbestedingen steken dit jaar met kop en schouders boven de rest uit: een aanbesteding van het ministerie van BZK, een van de Raad van State en een aanbesteding van de gemeente Gorinchem. In elk van deze drie gevallen is sprake van een complex beeld van relevante standaarden, die ook alle zijn uitgevraagd.

Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZ & Klimaat en de Belastingdienst zijn goed bezig. Zij scoorden een 100%-uitvraag bij een aanbesteding, al is het aantal relevant geachte standaarden bij die twee aanbestedingen zeer klein.

Aanvullend hierop volgt nog een drietal aanbestedingen waarbij weliswaar niet 100% werd uitgevraagd, maar die wel een zeer positieve beoordeling kregen van de beoordelende experts: Bizob, de gemeente Purmerend en de Veiligheidsregio Groningen.

Lees verder...