2228x bekeken

Commerciële organisaties zijn levensvatbaar als ze waarde toevoegen. In welke vorm dan ook. In een breed palet van organisatiecompetenties maak of doe je iets waarvoor een ander bereid is te betalen. Hoeveel toegevoegde waarde je levert kun je bijvoorbeeld uitdrukken in het aandeel ‘inkoop’ van de ‘verkoop’. Hoe lager deze quote, hoe hoger je winst of marktaandeel kan zijn. Gelijkertijd stijgen je organisatierisico’s daarmee wel. Succesvolle organisaties balanceren dit risico goed uit. Bij een toenemend vertrouwen in de toekomst (en de toekomstige vraag), ga je zelf meer waarde toevoegen door meer zelf te produceren en minder in te kopen. Dat kan door zelf iets te ontwikkelen of door een ander bedrijf over te nemen. Kun je de toekomst niet goed voorspellen of zie je de toekomst niet zo zonnig in, dan is er minder aanleiding om de productie in eigen huis te hebben en kies je eerder voor de andere optie: ‘inkopen’.

<Wim Nieland>

Vertrouwen en toekomstige vraag
‘Voorspelbaarheid’ en ‘zekerheid’ zijn grotendeels gevoelsmatige aspecten, maar ze zijn wel erg belangrijk. Het vertrouwen in de toekomst beïnvloedt de balans tussen ‘maken’ en ‘kopen’. Er zijn graadmeters die de ontwikkeling van vertrouwen duiden. Het branche- of sector specifieke element is daarbij wel van belang. Neem het produceren van vaccins of sneltesten. De vraag is nu erg groot, maar hoe is die over een jaar?

Er zijn verschillende onzekerheden (corona, brexit, China, Rusland, financiële steunpakketten, de rentestand) waardoor ondernemers liever kiezen voor ‘kopen’ dan ‘maken’. Signalen die voorspellen dat inkoop het nog drukker zal krijgen. Be prepared! Wees als inkoper alert op signalen uit het nieuws die van invloed zijn op het macro-vertrouwen en de voorspelbaarheid van de afname van ‘jouw’ eindproduct. Die staan dus in directe verbinding met jouw korte en middellange termijn inkoopquote. Als je wilt bepalen hoeveel toegevoegde waarde je wilt leveren, moet je weten wat haalbaar is. Dat is geen exacte wetenschap, maar met beredenering op basis van vertrouwen en een inschatting van de toekomstige vraag kom je ver.

Welzijn als graadmeter in de publieke sector
Overheidsorganisaties concurreren niet en hoeven geen winst te maken. Hun levensvatbaarheid hangt, op de korte termijn, niet af van de hoeveelheid geleverde toegevoegde waarde. Dat neemt niet weg dat ze, direct of indirect, het welzijn van burgers moeten bevorderen. We zien de inkoopquote bij overheidsorganisaties door de tijd heen toenemen. Dat heeft grotendeels te maken met snelheid waarmee de behoefte verandert als gevolg van politieke keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de decentralisatie van de zorg. Maar ook actualiteiten als de coronacrisis waar met fieldlab experimenten snel gehandeld moet worden.

Inkoop is een veilige haven en zal dat de komende jaren zeker blijven. Investeer in uw mensen, systemen en processen. Dat zal zich in toegevoegde waarde uitbetalen. Gas erop voor inkoop!

Afbeelding: Pixabay

Gas erop
Wim Nieland

Wim Nieland

Director business development bij AevesBenefit