1215x bekeken

Het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED) gaat dit keer op de site Europadecentraal.nl in op de onderwerpen contractduur en waardebepaling.

Voor veel aanbestedende diensten zitten nieuwe Europese aanbestedingen in de pijplijn voor het komend jaar en hierbij is het belangrijk om de waarde van deze opdrachten juist te bepalen, zodat een decentrale overheid weet of de eigen opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. In dit deel van KED legt uit wordt daarom helder uitgewerkt wat de relevante regels zijn betreffende de duur van een aanbesteed contract en hoe de waarde van een aan te besteden opdracht berekend moet worden.

KED

Europa Decentraal

Kenniscentrum Europa Decentraal