1088x bekeken

Decentrale overheden hebben veel te maken met Europees aanbesteden. Het gebruik van het Common Procurement Vocabulary (CPV), de gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten, is hierbij verplicht. Daarnaast is het een handig hulpmiddel bij het kwalificeren van een opdracht. Het CPVclassificatiesysteem stelt aanbestedende diensten in staat om bij hun aanbestedingen alle mogelijke leveringen, werken en diensten te identificeren door middel van cijfercodes.

Door het gebruik van een uniform vocabulaire van cijfercodes is de kwalificatie van aanbestedingen in de gehele Europese Unie gelijk en vormen taalverschillen in dit verband geen hinder of interpretatierisico.

Hoewel de CPV-code een handig middel is bij het (verplicht) identificeren van het onderwerp van de aanbesteding, levert het gebruik in de praktijk toch veel vragen op. Dit hoofdstuk van KED legt uit biedt decentrale overheden de nodige handvatten om de CPVcode op een juiste manier te gebruiken bij hun Europese aanbestedingen.

Bron en ga naar KED Euovk