480x bekeken

Vrijdag 19 januari hadden wij bij HIP het genoegen om Gerco Rietveld te verwelkomen op ons kantoor. Naar aanleiding van zijn boek “Waardegericht Inkopen” deelde Rietveld zijn diepgaande kennis en praktische voorbeelden met onze consultants in een kennissessie van de HIP Academie.

Gerco Rietveld benadrukt een cruciale omslag in de inkoopwereld. In een tijdperk gedomineerd door digitalisering en transactiegerichte aankopen, pleit hij voor een mentaliteitsverandering. Waardegericht inkopen, volgens Rietveld, is niet zomaar een set trucs, maar een fundamentele verschuiving in denk- en handelswijze. Hij stelt dat inkoopprofessionals zich moeten richten op het creëren van waarde, hetzij voor de klant, hetzij maatschappelijk, of bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen. Dit vraagt om een diepgaand begrip van de behoeften en het leveren van oplossingen die verder gaan dan enkel kostenbesparingen.

In zijn boek schetst Rietveld een toekomstbeeld waarin inkoopafdelingen transformeren van ondersteunende entiteiten naar waarde-creërende eenheden. Hierin legt hij uit hoe de inkoopfunctie ingrijpend verandert onder invloed van digitalisering en automatisering. De traditionele, transactie-intensieve inkoopprocessen zullen integreren in bredere managementfuncties, waardoor inkoop zich moet ontwikkelen om relevant te blijven.

Hij beschrijft de overgang van een productgerichte naar een waardegerichte aanpak. Dit houdt in dat de focus verschuift naar het samenwerken met leveranciers om betere klantresultaten en ervaringen te bereiken en benadrukt het belang van het kijken naar waarde (oplossingen) boven kosten.

Toepassing in de praktijk

Rietveld benadrukt dat waardegericht inkopen begint bij het begrijpen van de behoeften van de stakeholders. Het is cruciaal om de vraag achter de vraag te ontdekken en oplossingen voor te stellen die verder gaan dan het productniveau. Dit betekent dat inkopers nauw moeten samenwerken met de behoeftestellers om te begrijpen hoe hun aanbestedingen kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Definitie waardegerichte inkoop

  1. Focust zich op de behoeften van de (eind)klant,
  2. door met de nadruk op waarde boven kosten,
  3. oplossingsgericht samen te werken met leveranciers en
  4. daarmee betere uitkomsten voor en ervaringen van de (eind)klant te bereiken

Persoonlijk vond ik het erg leuk om Gerco Rietveld te horen spreken over de toekomst van inkoop. Van tevoren heb ik het boek gelezen en samengevat op één A4 als zijnde een korte introductie op deze nieuwe denkwijze (zie boeksamenvatting hieronder). Tijdens Gerco zijn presentatie kon ik het goed volgen en waren de voorbeelden en verhalen mooie toevoegingen om de stof echt te begrijpen.

Ik ben zeer benieuwd hoe anderen deze manier van denken en handelen hebben toegepast, heeft u hier al ervaring mee?

Deel die ervaringen alstublieft in de groep op LinkedIn. Of stuur mij persoonlijk een bericht.

Bjorn

Inkoopadviseur HIP

Bjorn Coenradie